Gépgyártástechnológiai technikus

Ágazat: Gépészet

A szakma azonosító száma: 5 0715 10 06

Technikus képzés, melynek időtartama 5 év

Technikum a képzés végén egyszerre érettségi végzettséget és szakmát is ad.

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

A szakmai oktatás két szakaszra, ágazati alapoktatásra és ezt követő szakirányú oktatásra tagolódik. A két oktatási szakaszt az ágazati alapvizsga választja el. A tanuló a sikeres ágazati alapvizsga birtokában léphet tovább a szakirányú oktatásba, vehet részt a duális képzésben, köthet szakképzési munkaszerződést. Az ágazati oktatás technikumban a 9. és a 10. évfolyamon zajlik.

A szakirányú oktatás technikumban a 11. évfolyamtól indul, már nem kizárólag csak a szakképző intézményben, hanem ún. szakképzési munkaszerződéssel duális képzőhelyen is folyhat.

A gépgyártástechnológiai technikus a következő tevékenységeket végezhet

  • Műszaki rajz alapján, megtervezi az adott alkatrész forgácsolással, vagy forgácsnélküli alakítással való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai paramétereket.
  • Technológiai tervezéshez használja a szükséges műszaki táblázatokat és CAD/CAM szoftvert használ.
  • Kézi és hagyományos gépi megmunkálással munkadarabot állít elő. CNC vezérlésű gépet kezel, felszerszámoz és azt követően alkatrészt gyárt.
  • Egyszerűbb alkatrészek gyártására CNC programot ír és tesztel.
  • Méreteket ellenőriz, azt mérési jegyzőkönyvben dokumentálja. Hiba esetén korrekciózásokat hajt végre.
  • Gépek, műszaki rendszerek, pneumatikus és hidraulikus egységek üzemeltetését felügyeli, beállításukat és karbantartásukat elvégzi, szükség esetén intézkedik a javításról. PLC vezérlőfelületet kezel.
  • Robotot üzemeltet, működését felügyeli.
  • Gyártás- és javítástechnikai, valamint gépi adatokat felvételez, értékel.
  • Munkája során mindvégig betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

Mit tanul a gépgyártástechnológiai technikus?

Munkavállalói ismeretek: megismerkedik az álláskeresés módszereivel, munkajogi alapismeretekkel, munkaviszony létesítés módjaival, az álláskeresők számára nyújtandó támogatásokkal.

Munkavállalói idegen nyelv: megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset idegen nyelven, továbbá az önéletrajz és a motivációs levél megírását, az állásinterjút idegen nyelven.

Villamos alapismeretek: a tantárgy keretében a villamos alapfogalmakat, a villamos áramkörök felépítését, működését, ábrázolását, Ohm törvényét, Kirchhoff törvényeket sajátítják el. A gyakorlati órákon mindezeket áramkörök építésével, mérésekkel is igazolják.

Gépészeti alapismeretek: Egy komplex, két évfolyamot érintő tantárgy, többek közt műszaki rajz, gépészeti anyagok, munkavédelem, fémipari alapmegmunkálások tartalommal. Segítségével a tanulók gépészeti gondolkodásmódját alakítjuk ki és fejlesztjük tovább. A tanulók képessé válnak felelősséggel végrehajtani az egyes feladatokat, döntéseket tudnak hozni a projektmunkák során. Fontos részét képezi az ágazati alapvizsgának.

Gyártás -előkészítés: A gyártás-előkészítés tantárgy keretein belül a tanulók ismereteket szereznek az iparban alkalmazott szerszám- és munkadarabanyagokról és a forgácsolás elvégzéséhez szükséges segédanyagokról. Megismerik a szerszámgépek főbb részegységeit, a munkadarab- és szerszámbefogási módokat, illetve a műszaki rajz olvasásának szabályait.

Forgácsoló megmunkálások: A tantárgy fő célja, hogy a tanulók megismerjék az alapvető forgácsoló technológiákat, a forgácsoláshoz szükséges mozgásokat és azokhoz rendelt technológiai paramétereket. A cél az esztergálás, marás során elvégezhető műveletek megismerése, a művelethez tartozó szerszámok kiválasztása, a munkadarabok befogási módszereinek megismerése és ezen ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. A tanuló elsajátítja az alapvető köszörülési eljárásokat, valamint a palást- és síkköszörülési műveleteket.

Minőség-ellenőrzés: az anyagvizsgáló, valamint a mechanikai hosszmérő laborokban a fémes szerkezeti anyagok szilárdsági jellemzői mellett a mechanikai, technológiai anyagjellemzőkkel, tulajdonságokkal is megismerkednek a tanulók.

CNC -gépkezelés és -forgácsolás és a CNC -programozás alapjai: A CNC-gépkezelés és -forgácsolás tantárgy fő célja, hogy a tanulók megismerjék a CNC-szerszámgépek működését, megtanulják az egyes szerszámgépek kezelését, a megírt programok betöltését, szerkesztését, tesztelését, és képesek legyenek elvégezni a gyártást. Elsajátítsák a gyártás megkezdése előtti műveleteket, mint a felszerszámozás, a szerszám-korrekciók bevitele, a szerszámbemérés, a munkadarabcsere és a nullpontfelvétel.

A CNC-programozás alapjai tantárgy tanításának célja a CNC-gépeken egyszerűbb megmunkálóprogramok elkészítéséhez szükséges ismeretek elsajátítása. A tantárgy tanulását követően a tanulók birtokában lesznek az alapvető programozási ismereteknek, képesek lesznek egyszerűbb alkatrészek megmunkálóprogramjainak a megírására címkódos vagy párbeszédes programozási nyelven.

Műszaki számítások: A tantárgy a gépészeti berendezések működését megvalósító gépelemekkel, ezek mechanikai alapjainak megismertetésével, geometriai és szilárdsági méretezésével és ellenőrzésével foglalkozik. A tantárgy tanítása során jelentős szerepet kapnak a mechanikához és a gépelemekhez kapcsolódó műszaki számítások is.

Műszaki rajz: A tanulók kezdetben vetületi ábrázolást és műszaki rajzot tanulnak, a műszaki életben használatos rajzolásnak minden fontos mozzanatát megismerik. Az alapozás után jön ennek a gépészeti tervezőrendszerekkel való megtámogatása, amikor is a műszaki rajzdokumentációt számítógéppel segített formában készítik el. AutoCAD és Solid Edge használatát tanítjuk 2D és 3D gépészeti rajzok, modellek készítése kapcsán.

Anyagismeret és gyártástechnológia: A tanulók elsajátítják a gépészetben alkalmazott anyagok alkalmazhatóságát, figyelembe véve a mechanikai, szilárdsági, technológiai tulajdonságaikat, jellemzőiket. Az anyagok gyártási, alakítási technológiáinak a megismerésével az előgyártmány készítésének gyártástechnológiai folyamatát ismerik meg.

Gyártástervezés: A gyártástervezés tantárgy elsajátításával a tanulók képesek lesznek gyártástervezési, technológiai tervezési feladatokat végrehajtani. Fontos része a Számítógéppel segített gyártástervezés, a CAD/CAM rendszerek ismerete.

A modern gyártástechnológia folyamatban a CAD/CAM rendszerek nélkülözhetetlen elemmé váltak. A világon számos iparágban alkalmazzák, ezek között is kiemelt helyen szerepel a gépészet. A szoftverek ötvözik CAD integráció segítségével, a kifinomult szerszámpálya generálást, amellyel a munkadarabok gyártási ciklus ideje csökkenthető, a szerszámok terhelése, élettartama megfelelően optimalizálható.

Szerelés és karbantartás: A tantárgy fő célja a szereléshez kötődő kötéstechnológiák elméleti alapjainak gyakorlatban történő alkalmazása. A már elméletben megismert oldható és nem oldható kötéstechnológiákat a gyakorlatban is elkészítik. A gépegységek, gépelemek, hajtások szereléséhez kötődő gyakorlati kompetenciák kialakításával is találkoznak a tanulók.

Automatizálás: A tantárgy célja, hogy bemutassa a tanulóknak az automatika területén napjainkban is használt korszerű pneumatikus, elektropneumatikus, hidraulikus vezérlések gyakorlati alkalmazását. A tanulók elsajátítják az iparban alkalmazott vezérléstechnika alapjait és megismerik a PLC-k működési elveit és programozását. Betekintést kapnak az egyre inkább tért hódító ipari robotok alkalmazásának területeire és azok gyakorlati működésébe. A végzős tanulók lehetőségük van „PNEUMATIKA ALAPJAI” tanúsítvány megszerzésére.

Továbbtanulás

A Gépgyártástechnológiai technikus szakunkon tanuló diákok egy része a szakmai vizsga letétele után szakmájában elhelyezkedik, a megyében jelenlévő gépipari cégek erre jó lehetőséget is kínálnak. Másik részük viszont a felsőoktatásban tanul tovább. Szombathelyen az ELTE Savaria Egyetemi központjában folyó duális vagy hagyományos gépészmérnöki képzést nagyon sok tanulónk választja. Ezen kívül más egyetemek műszaki képzéseiben is megállják helyüket, példaként a Budapesti Műszaki Egyetem vagy a Széchenyi István Egyetem gépészmérnök képzéseit lehetne említeni.

Iskolánk az idei évben is részt vesz a  Pénzügyi és Vállalkozói Témahét (Pénz7) programjaiban.

Eseménynaptár

Július 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kövess minket közösségi oldalainkon:

Belépés a közösségi szolgálat portálra:

 

1%
Kérjük adójának 1%-ával támogassa az iskolai alapítvány működését.

Az  iskolai alapítvány tevékenységéről ide kattintva kaphat további információt.