Gépész technikus – CAD-CAM szakmairány

Ágazat: Gépészet

A szakma azonosító száma: 5 0715 10 05

Technikus képzés, melynek időtartama 5 év

Technikum a képzés végén egyszerre érettségi végzettséget és szakmát is ad.

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

A szakmai oktatás két szakaszra, ágazati alapoktatásra és ezt követő szakirányú oktatásra tagolódik. A két oktatási szakaszt az ágazati alapvizsga választja el. A tanuló a sikeres ágazati alapvizsga birtokában léphet tovább a szakirányú oktatásba, vehet részt a duális képzésben, köthet szakképzési munkaszerződést. Az ágazati oktatás technikumban a 9. és a 10. évfolyamon zajlik.

A szakirányú oktatás technikumban a 11. évfolyamtól indul, már nem kizárólag csak a szakképző intézményben, hanem ún. szakképzési munkaszerződéssel duális képzőhelyen is folyhat.

A gépész – CAD-CAM szakirányú technikus a következő tevékenységeket végezhet

  • A CAD-CAM gépésztechnikus a szakmai ismereteit alkalmazva hatékony támogatója legyen a gépipari tervezésnek és gyártásnak.
  • Szakmai tanulmányait követően az ipari termékek modellezése, funkcionális megfelelőségük vizsgálata, valamint a szükséges tervezési dokumentációk elkészítése CAD/CAM szoftver segítségével.
  • Gyártási ismeretei alapján elvégzi a forgácsolással előállítható termékek egyetemes és CNC gépekkel való megmunkálásának előkészítését.
  • Kiválasztja a technológiát, megmunkáló berendezéseket, készülékeket, szerszámokat.
  • A CAD-CAM informatikus feladata, hogy a megfelelő szoftverek használatával segítse, kiegészítse a mérnökök tervező tevékenységét, illetve tervezze, szimulálja a termék előállításához szükséges technológiai folyamatokat.
  • Munkája során mindvégig betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

Mit tanul a gépész – CAD-CAM szakirányú technikus?

Munkavállalói ismeretek: megismerkedik az álláskeresés módszereivel, munkajogi alapismeretekkel, munkaviszony létesítés módjaival, az álláskeresők számára nyújtandó támogatásokkal.

Munkavállalói idegen nyelv: megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset idegen nyelven, továbbá az önéletrajz és a motivációs levél megírását, az állásinterjút idegen nyelven.

Villamos alapismeretek: a tantárgy keretében a villamos alapfogalmakat, a villamos áramkörök felépítését, működését, ábrázolását, Ohm törvényét, Kirchhoff törvényeket sajátítják el. A gyakorlati órákon mindezeket áramkörök építésével, mérésekkel is igazolják.

Gépészeti alapismeretek: Egy komplex, két évfolyamot érintő tantárgy, többek közt műszaki rajz, gépészeti anyagok, munkavédelem, fémipari alapmegmunkálások tartalommal. Segítségével a tanulók gépészeti gondolkodásmódját alakítjuk ki és fejlesztjük tovább. A tanulók képessé válnak felelősséggel végrehajtani az egyes feladatokat, döntéseket tudnak hozni a projektmunkák során. Fontos részét képezi az ágazati alapvizsgának.

Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem: A tantárgy fő célja, hogy a tanulók átfogó ismereteket szerezzenek a munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelményekről, továbbá az ezeknek való megfeleléshez nélkülözhetetlen törvényi, szervezési, intézményi előírásokról. A tananyag bemutatja a tudományos és kulturális szempontból legjelentősebb természeti értékeket, azok természetes vagy ahhoz közel álló állapotban és természetes változási folyamatban való megőrzését és fenntartását.

Forgácsolás alapjai: A tantárgy fő célja, hogy a tanulók megismerjék az alapvető forgácsoló technológiákat, a forgácsoláshoz szükséges mozgásokat és azokhoz rendelt technológiai paramétereket. A cél az esztergálás, marás során elvégezhető műveletek megismerése, a művelethez tartozó szerszámok kiválasztása, a munkadarabok befogási módszereinek megismerése és ezen ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. A tanuló elsajátítja az alapvető köszörülési eljárásokat, valamint a palást- és síkköszörülési műveleteket.

CNC -alapismeretek -programozás -esztergálás -marás: Az ipari termelés csúcsát a gyártórendszerek jelentik. Egy gyártórendszer rendelkezik különböző elvek szerint összerendezett gyártóberendezésekkel, anyag- és szerszámtovábbításra alkalmas szállítóegységekkel, egyszerű és összetett mozgásokra alkalmas manipulátorokkal, robotokkal, valamit a rendszer működését biztosító informatikai rendszerrel. A tantárgy egyes témakörei bemutatják a rendszer elemeit. A CAD-CAM szakirány tananyagának részét képezi a CNC-gépek működtetése. A tantárgy tartalmazza azokat az általános ismereteket, amelyek segítenek a CNC-programozás hatékony elsajátításban. A prototípusgyártás elengedhetetlen része a modern gyártmány- és gyártástervezésnek. A tantárgyon belül külön rész foglalkozik a 3D nyomtatással és a protézisgyártásban elterjedt többtengelyes maróberendezésekkel

CAD rajzolás: Computer Aided Design - Számítógéppel segített tervezés.

A tantárgy tanításának alapvető célja, hogy képessé tegye a tanulókat a műszaki kommunikáció meghatározó részének, a műszaki ábrázolásnak megértésére, alkalmazására. Fejlessze a térbeli tájékozódást, a térlátást, kialakítsa a tanulókban azt a képességet, amely lehetővé teszi a műszaki rajzon ábrázolt termék elképzelését, az adott alkatrész vagy szerkezetsíkbeli ábrázolását (pl.: műhelyrajz, összeállítási rajz).

A műszaki dokumentációk készítéséhez a tanulóknak el kell sajátítaniuk korszerű vektor grafikus (síkbeli vetületek) és parametrikus (térbeli testmodellek) tervező szoftverek használatát. A szoftverek segítségével legyenek képesek olyan számítógépes műszaki dokumentáció készítésére, amely alapján az egyes alkatrészek gyártása tervezhető.

Műszaki ábrázolás: A tanulók kezdetben vetületi ábrázolást és műszaki rajzot tanulnak, a műszaki életben használatos rajzolásnak minden fontos mozzanatát megismerik. Az alapozás után jön gépészeti műszaki ábrázolás melyben a kötőelemek, erőátviteli gépészeti alkatrészek, rugók műszaki rajzait készítik el.

CAM ismeretek: Computer Aided Manufacturing - Számítógéppel segített gyártás

Diákjaink tanulmányaik során találkoznak a korszerű CAD/CAM rendszerekkel, szerszámfejlesztésekkel és felhasználásokkal. A CAM rendszerek elsődleges feladata, hogy a tervezőket és technológusokat támogassa munkavégzésük során. Ezért tartalmaznak egy olyan matematikai alapon nyugvó geometriai, modellt, amellyel az üzemi feladatok gyorsabban kivitelezhetőek. Iskolánkban, tanulóink számára a használható CAM szoftver üzemi változata áll rendelkezésre. Ennek segítségével a teljes gyári környezet szimulálható, akár közvetlenül 3D-s modellekből létrehozható a technológiai tervezés. A fejlődés, a műszaki rajz kiiktatása irányába mutat, ezt a CAM, CNC és gyors prototípus-gyártás módszerei is segítik. A modellezési feladatokon túl a szakmát gyakorló szakember a műszaki rajzokkal, összeállítási rajzokkal, látványképekkel hatékonyan támogatja a termékprezentációt, valamint a gyártáselőkészítést.

Műszaki mérés: A tanuló a tantárgy elsajátítása során megismeri a hagyományos mechanikus, valamint digitális kézi mérőeszközök és 3D mérőgépek használatának sajátosságait. A tanuló az ismeretek birtokában adott mérési feladathoz kiválasztja a megfelelő mérőeszközt, mérési segédeszközt, figyelembe véve a mérendő darabszámot, valamint az előírt pontosságot. Végrehajtja hossz, alak, helyzet jellegű, valamint 3D méréseket. Az anyagjellemzőket tekintve képes ellenőrizni az alkatrész keménységét többféle eljárással. A kapott eredmények digitális dokumentálásával, feldolgozásával képes statisztikai jellemzők meghatározására, kiértékelésére.

Ipari anyagok: A tanulók elsajátítják az anyagjellemzőket, a fémes szerkezeti anyagok jelölési rendszerét, alkalmazási területeiket, műanyagokat, hőkezelési eljárásokat, kenőanyagokat.

Mechanika: A tantárgy a gépészeti berendezések működését megvalósító gépelemekkel, ezek mechanikai alapjainak megismertetésével, geometriai és szilárdsági méretezésével és ellenőrzésével foglalkozik. A tantárgy tanítása során jelentős szerepet kapnak a mechanikához és a gépelemekhez kapcsolódó műszaki számítások is.

Iskolánk az idei évben is részt vesz a  Pénzügyi és Vállalkozói Témahét (Pénz7) programjaiban.

Eseménynaptár

Július 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kövess minket közösségi oldalainkon:

Belépés a közösségi szolgálat portálra:

 

1%
Kérjük adójának 1%-ával támogassa az iskolai alapítvány működését.

Az  iskolai alapítvány tevékenységéről ide kattintva kaphat további információt.