CAD-CAM informatikus

Szakképzés megnevezése: CAD-CAM informatikus

Szakképzés azonosítója: 54 481 01

A mai gazdaságok fontos szereplője a gépipar. Az köznapi élet minden területén találkozhatunk gépiparban előállított termékekkel. Az ajtókilincstől a repülőgépig sok-sok termék előállítása történik különböző gépipari eljárásokkal. A folyamatos fejlesztéseknek és a változó fogyasztói elvárásoknak köszönhetően az előállítandó alkatrészek, berendezések száma folyamatosan bővül, a termékek életciklusa lerövidül. A termelő üzemekkel szemben elvárás, hogy szükség esetén gyorsan és problémamentesen tudja bevezetni az új termékek gyártását. A gyors átállás megvalósításában segítenek a különböző tervezési és termelési feladatokat segítő szoftverek. A CAD-CAM informatikus feladata, hogy a megfelelő szoftverek használatával segítse, kiegészítse a mérnökök tervező tevékenységét, illetve tervezze, szimulálja a termék előállításához szükséges technológiai folyamatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 •  számítógépet kezelni, üzemeltetni
 •  munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni
 •  alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni
 •  projekteket tervezni, nyomon követni és értékelni
 •  alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni
 •  az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni
 •  2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel
 •  3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben
 •  3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben
 •  összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel
 •  az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni
 •  két és háromtengelyes megmunkálást tervezni CAM szoftverrel
 •  megmunkálást szimulálni, a szimuláció alapján korrekciót végezni
 •  technológiai dokumentációt készíteni
 •  a szimuláció alapján az esetleges javításokat elvégezni
 •  a CAM szoftverrel posztprocesszált CNC programot megmunkálógépre illeszteni
 •  két- és háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni
 •  két- és háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni
 •  geometriai mérési feladatokat elvégezni

 

A CAD-CAM informatikus szakképesítés alapadatai:

 • A képzés időtartama iskolai rendszerű szakképzésben: 4+1 év
 • Elméleti képzési idő aránya: 40%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
 • Az iskolai rendszerű képzésben összefüggő szakmai gyakorlat nincs
 • A szakképzésbe történő belépés feltétele: érettségi végzettség, egészségügyi alkalmassági követelmények nincsenek

A CAD-CAM informatikus képzés szakmához kapcsolódó tantárgyai:

Foglalkoztatás I.: A tantárgy tanításának célja a szakmához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés, valamint az, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni.

Témakörei: nyelvtani rendszerezés, nyelvi készségfejlesztés, munkavállalói szókincs

Foglalkoztatás II.: A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

Témakörei: munkajogi alapismeretek, munkaviszony létesítése, álláskeresés

Információtechnológiai alapok (elmélet, gyakorlat): Az Információtechnológiai alapok tantárgy célja, hogy alapozó információtechnológiai tudást biztosítson a különböző informatikai szakképesítések megszerzéséhez, megadja a belépő szintű IT munkakörök betöltéséhez, illetve az adott irányú alapszintű ipari minősítő vizsga letételéhez szükséges ismereteket.

Témakörei: munka- és környezetvédelmi alapismeretek, bevezetés a számítógépes architektúrákba, szoftverismeret, Információtechnológia biztonság alapjai, biztonságos labor- és eszközhasználat, számítógép összeszerelése, telepítés és konfigurálás, megelőző karbantartás

Hálózati ismeretek I. (elmélet, gyakorlat): A Hálózatok I. tantárgy tanításának célja, hogy a diákok tisztában legyenek az alapvető hálózati fogalmakkal, protokollokkal és technológiákkal, rendelkezzenek egy kisvállalati LAN és WAN hálózat tervezéséhez, megvalósításához és a hálózatfelügyelethez szükséges elméleti háttérrel. Továbbá ismerjék az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokra, és az internet szolgáltatásokra fókuszálva a hálózatokban szükséges eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, valamint a hálózati biztonság és hibaelhárítás elméleti alapjait.

Témakörei: hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek, fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll, hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai, IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok, alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság, kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok, forgalomirányítási ismeretek, csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja, vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz, IP-címzés a gyakorlatban, biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés, IP szolgáltatások a gyakorlatban

Programozás és adatbázis-kezelés (elmélet, gyakorlat): A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az elméleti ismereteknek az átadása, valamint az ezekhez tartozó készségeknek a fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerűbb alkalmazás programozására, a megvalósításhoz szükséges algoritmus elkészítésre, a szükséges adattípusok és adatszerkezetek kiválasztására. A tantárgy oktatásának fontos feladata az is, hogy a tanuló problémamegoldó készségét fejlessze. A tantárgy további célja, hogy a kapcsolódó ipari minősítések megszerzésére is felkészítse a tanulókat. A szoftverfejlesztésben meghatározó szerepet játszó hazai cégek szakvéleményét is kikérve a JavaScript, a Java és a C# nyelvek lettek kijelölve ajánlottan oktatott programozási nyelvként.
Az adatbázis-kezelés témakör feladata, hogy elméleti alapozást nyújtson az adatbázis-kezelő rendszerek használatához. Ennek keretében elsősorban az adatbázisok elérésének, lekérdezésének és manipulálásának technikájára koncentrál. Kiemelt jelentőségű az SQL lekérdező nyelv hatékony használatának bemutatása.

Témakörei: bevezetés a programozásba, weboldalak kódolása, programozási nyelv alapjai, JavaScript, programozási típusfeladatok, haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven, adatbázis-kezelő alkalmazások készítése, összefoglaló projektfeladat 

CAD alapok

Computer Aided Design - Számítógéppel segített tervezés

A tantárgy tanításának alapvető célja, hogy képessé tegye a tanulókat a műszaki kommunikáció meghatározó részének, a műszaki ábrázolásnak megértésére, alkalmazására. Fejlessze a térbeli tájékozódást, a térlátást, kialakítsa a tanulókban azt a képességet, amely lehetővé teszi a műszaki rajzon ábrázolt termék elképzelését, az adott alkatrész vagy szerkezetsíkbeli ábrázolását (pl.: műhelyrajz, összeállítási rajz).

A tanulók ismerjék meg a gépiparban alkalmazott szabványos jelölés rendszereket (egyszerűsített jelképes ábrázolás), illetve képesek legyenek alkalmazni az egyszerűsítési szabályokat műszaki rajz készítésekor.

A műszaki dokumentációk készítéséhez a tanulóknak el kell sajátítaniuk korszerű vektor grafikus (síkbeli vetületek) és parametrikus (térbeli testmodellek) tervező szoftverek használatát. A szoftverek segítségével legyenek képesek olyan számítógépes műszaki dokumentáció készítésére, amely alapján az egyes alkatrészek gyártása tervezhető.

 

CAM alapok

Computer Aided Manufacturing - Számítógéppel segített gyártás

A tanuló ismerje meg a forgácsleválasztás elméletét és a gépipar területén alkalmazott forgácsoló alapeljárásokat, azok jellemző mozgásviszonyait, illetve az adott eljárással létrehozható felületeket. Ismerjék meg a szabványok, táblázatok használatát, a műszaki rajzok alapján képesek legyenek kiválasztani a megfelelő technológiai folyamatot. Katalógus alapján válasszon szerszámot és határozza meg a technológiai adatokat a kiválasztott megmunkálási eljáráshoz. Készítse el a gyártáshoz szükséges technológiai dokumentációkat (pl.: műveleti sorrendterv, műveletterv).

A megfelelő technológia kiválasztásához elengedhetetlen, hogy a tanuló megismerje az iparban használt anyagok tulajdonságait.

A megfelelő alapismeretek elsajátítása után a tanulóknak korszerű terméktervezési-termékgyártási szoftverek segítségével kell a gyártáshoz szükséges szerszámokat kiválasztani és a technológiai adatokat meghatározni. A CAM szoftver segítségével a tényleges gyártáshoz szükséges CNC programok is létrehozhatók. A modern CAM szoftverek testmodellek (parametrikus CAD tervezés) alapján képesek meghatározni a technológiai lépéseket és a gyártáshoz szükséges szerszámokat, adatokat.

 

CNC gépkezelés, programozás

A CNC gépek kezeléséhez elengedhetetlen a hagyományos forgácsoló eljárások gyakorlati elsajátítása. A tanulóknak gyakorlati foglalkozások során meg kell ismerniük az alapvető kézi forgácsoló eljárásokat, a legelterjedtebben alkalmazott forgácsoló szerszámgépek kezelését.

A CNC szerszámgépeknél a gyártási folyamat során az irányítás program segítségével történik. A gépek kezeléséhez, irányításához a tanulóknak meg kell ismerniük a CNC programok felépítését és utasításait. A tanulónak alkatrészrajz alapján önállóan kell megírnia a szerszámgép irányítását vezérlő programot.

A forgácsolási technológiák és a CNC programozás mellett a tanulóknak meg kell ismerniük a számítógéppel vezérelt szerszámgépek kezelését. A gép felépítése mellett el kell sajátítani a munkadarab és a szerszámok bemérését, a programbevitelt. A programok ellenőrzéséhez a CNC szerszámgépek több tesztelési lehetőséget biztosítanak. Ha a program megfelelő, a tanulónak le kell gyártania az alkatrészt.

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

Nagyon sok gépipari tevékenységet folytató cégnek problémát okoz, hogy nehezen találnak gépészmérnököt. Az ilyen cégeknek nagy segítséget jelent, ha a gyártási folyamatok megtervezését egy CAD-CAM informatikus el tudja végezni.

 

Továbbtanulási lehetőségek:

A magas óraszámban tanított informatikai és gépészeti képzés megfelelő alapot biztosít, hogy  gépészmérnöki vagy informatikus mérnöki területen tanuljon tovább a tanuló.

Eseménynaptár

December 2018
H K Sz Cs P Szo V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Következő események

Szombati munkanap (december 31. helyett) – Tanítás nélküli munkanap: Nevelési értekezlet
2018 december 15
Téli szünet
2018 december 27
Téli szünet
2018 december 27
Téli szünet
2018 december 27
Téli szünet
2018 december 27
Téli szünet
2018 december 27
Téli szünet
2018 december 27
Téli szünet
2018 december 27
Félévi osztályozó értekezlet
2019 január 24
Félév utolsó napja
2019 január 25

1%
Kérjük adójának 1%-ával támogassa az iskolai alapítvány működését.

Az  iskolai alapítvány tevékenységéről ide kattintva kaphat további információt.